+386 31 311 225

info@evpos.si

Danes
sodelovanje ni
več samoumevno,
je pa nujno.

Kaj je sodelovanje?

Vsako dejanje v skupini, vsaka interakcija in vsak sistem lahko vedno nastane tudi iz nekega drugega notranjega prostora
z drugega zornega kota. Ovira, da to ne nastane, je ena sama: ne vidimo, ne zaznamo te možnosti.
Kako si izostriti pozornost zaznavanja? Odgovore vam prinašajo delavnice "Evritmije za podjetja in organizacije".

Uglaševanje sodelovanja - Teamtuning

EVPOS

Vaš partner na poti optimizacije sodelovanja med zaposlenimi.

POSLANSTVO

Pokazati kako podjetje s čim manj napora poenoti razpoložljive sile za dosego skupno zastavljenih ciljev.

IZHODIŠČE

Vsak človek se hoče razvijati. In v vsakem je sposobnost opazovanja prehojene poti in zaznavanja lastnega razvoja.

Človeka vodi smisel. Smisel mu vlije moči za delo.

(Pregovor)

KAJ JE EVRITMIJA ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE?

Je dinamična metoda, ki pokaže, kako bolj učinkovito sodelovati. Jasno in takoj detektira kreposti ter šibkosti posameznika
v skupini, njegov vpliv na delovanje skupine ter s tem pokaže na trenutni potencial skupine kot celote.

IN KAJ POTEM?

To omogoči, da hitro pristopimo k reševanju zastojev v sodelovanju med udeleženci. S prilagoditvijo posameznih vaj in periodičnostjo izvajanj
bistveno pripomoremo pri harmonizaciji delovanja. Z odpravo ugotovljenih ”zastojev” se odnosi krepijo, medsebojno zaupanje naraste, posameznik
pa zaupano mu odgovornost doživlja kot nagrado, saj se krepi zavest o pomembnosti vsakega kamenčka v mozaiku organizacije.

IN KAKO TO UČINKUJE NA VSAKDAN?

Soodvisnosti med posamezniki v skupini ali timu pokažemo na primerih, ki sicer nimajo zveze s panogo, s katero se organizacija
ukvarja, vendar udeleženci sami takoj povežejo različne situacije z delovnim okoljem. Zato delo poteka sproščeno, ”Aha!” učinek pa je tisti,
h kateremu stremimo in ki predstavlja prvi korak v smeri spremembe kulture podjetja.

ZAKAJ BI SI PODJETJE ALI ORGANIZACIJA TEGA ŽELELA?

Dandanes je veliko zunanjih dejavnikov, ki predstavljajo izzive za različne organizacije. Harmonična in prožna ekipa s svojo
homogenostjo zna učinkoviteje in hitreje najti odgovore na le-te. Učinkovitost vodi k želenim rezultatom, zadovoljstvo ob dobro opravljeni
nalogi krepi samozavest, uglašenost ekipe pa krepi pripadnost ”plemenu”. Posameznik, ki daje in prejema (povečevanje fluidnosti)
povezuje ekipo in jo s tem izpopolnjuje. Ravno tako izpopolnjuje in osmišlja sebe. Zadovoljstvo pri tem prežene strah, negotovost
in napetosti prisotne v organizacijah in s tem stres na posameznem delovnem mestu.

KAKO NAJ PODJETJE TO DOSEŽE?

Obstajajo osnovni 4 koraki do uspešnega sodelovanja. In obstaja 5 vrlin, ki to podpirajo. Ustvariti je potrebno le primerno okolje. 

Svoje poslanstvo uresničujemo z delavnicami
»Evritmije za podjetja in organizacije«

Več

Kaj je sodelovanje?

Kakorkoli pogledamo, ni sodelovanje nikoli samoumevna stvar, tako kot tudi skupina sodelavcev še ne predstavlja tima.
Ko pa je team formiran, se pri opravljanju nalog pojavljajo nepredvidene situacije. Te na dan potegnejo različne lastnosti posameznikov in skupine, ki si jih predhodno nismo predstavljali. Team v takšnem trenutku potrebuje ponovno harmonizacijo. Ponovno se mora vzpostaviti ustvarjalen timski duh.

Ta se nikoli ne rodi sam od sebe. Kakor je potrebno za duhovitost vpreči lastne sile, da jo oblikujem ali razumem,
tako je za rojstvo timskega duha nujno, da vsak posameznik napne svoje človeške danosti. Katere so te danosti, udeleženci odkrijejo s pomočjo interaktivnih skupinskih vaj – team tuninga.

V prvi vrsti sta za sodelovanje potrebna zaupanje in odgovornost. Ti dve sili sta prisotni v vsakem človeku. Vendar sami
od sebe ne delujeta v dobrobit skupine, če ju ne usmerja prebujen posameznik. Vedenje o teh dveh silah je šele nujen pogoj
za sodelovanje, njuna uporaba v praksi pa prinaša dobre rezultate in zadovoljstvo zaposlenih in vodij.

A njunemu smiselnemu delovanju stoji nasproti mnogo zasebnih interesov, ki se skrivajo pod krinko izgovorov v smislu kazanja napak drugih, ki nam onemogočajo delo. Izgovorov, da team kljub postavljenim standardom delovanja in zavedanju
o nalogi ne deluje, je lahko toliko kot je članov tima. In kako najti pot ven iz tega labirinta?

Kako to doseči?

Udeležencu omogoči

Spoznanje in krepitev lastne prožnosti.

Razvoj sposobnosti za soočanje z napako
kot priložnostjo za napredek.

Razvoj procesne kompetence.

Skupini zagotovi

Povezavo sodelavcev v sproščenem
in ustvarjalnem okolju.

Povezavo na podlagi uvida v moč
skupnega delovanja.

Srečanje s skupno intenco, ki vodi k optimiziranju obstoječih procesov delovanja.

Organizaciji koristi

Organizacija dobi možnost povezave kot celote.

Vizija podjetja postane potrebni del zaposlenih.

Razvije se zavest o pomenu negovanja delovnega procesa kot procesa napredka.

Izboljšanje klime na delovnem mestu.

Kako učinkuje evritmijski proces?

Kreiramo okolje, kjer se spodrsljaji in zapleti med sodelavci še ne kažejo
v bilancah. Okrepljeni s temi izkušnjami pa timskemu delovanju
odpremo nove razsežnosti v realnem svetu.

Ponudba

Zakaj izbrati prav nas?

Ker timom pokažemo pot za hitrejši razvoj.

Ker zmoremo in znamo sodelovati na daljši rok.

Ker so učinki vidni sproti in če delamo skupaj dlje časa, postanejo trajni.

Ker je srečanja mogoče organizirati v času delovnika.

Ker se udeleženci tudi sprostijo in osredotočijo za nadaljnje delo.

Ker lahko ugotovitve z delavnice preverijo neposredno takoj.

Dodana vrednost

Delavnica omogoča preizkus dejanskih vezi med udeleženci in pokaže kreposti ter kje so možnosti izboljšav.
Dogaja se v neobremenjenem okolju na samostojni platformi. To omogoča realne zaplete, kateri pokažejo na zastoje. Odpravljamo jih skupaj z namenom razčiščenja medsebojnih vezi. Tako lahko le-te udeleženci preslikajo v lastno
delovno okolje, podjetje pa se izogne plačevanju potencialno dragih spodrsljajev.

 Na vsaki delavnici poleg soočenja z osnovnimi tremi elementi ali gradniki timskega dela pokažemo še naslednji korak,
ki vodi ne le k uvajanju, ampak k ustvarjanju sprememb in izboljšav na podlagi dobre in močne povezave skupine.

Evritmijo za podjetja izvaja mag. Primož Kočar. Je edini usposobljen izvajalec te metode dela v Sloveniji. Poleg formalne izobrazbe se je na tem področju
od leta 2008 usposabljal na različnih seminarjih, leta 2013 pa je na
Instituut voor Eurythmie in Wergebieden (Den Haag, NL) pod mentorstvom gospe Annemarie Ehrlich, izumiteljice te metode, absolviral in zaključil usposabljanje za vodenje evritmije v podjetjih in organizacijah.

Reference

Nekaj mnenj udeležencev:

Team tuning ali eye opening – skozi preproste, malo da ne povsem nepomembne vaje smo udeleženci ugotovili kako delujemo, ko delamo iz stanja “avto pilota” in kako lahko z zavestnim delovanjem, opazovanjem in pozornostjo dosežemo, da tim deluje usklajeno in učinkovito. Seveda, je to spoznanje potem potrebno prenesti v realno življenje, kjer so “preproste, malo da ne povsem nepomembne vaje”, zapletene aktivnosti.

Iza Login, Outfit7

 

Iz začetnega »kaj to sploh je« je zraslo nekaj čudovitega. Nestrpno pričakovanje vsakega posameznega srečanja, med samo dejavnostjo obilo prešernega smeha, nato pa razbremenjenost, nova energija, izkušnje, razumevanje, pomoč. Preizkušanje meja, zamenjava vlog, vodja postane voden in se prepusti… razmišlja pa vseeno! In na strani sicer vodenih občutek, na kaj vse je potrebno paziti, kako poslušati, nenehno stremeti k izboljšavam, se izogniti pasivnosti. Skupno spoznanje: tudi v dobro sodelujočem timu je napredek lahko stalnica. Če – ko -  si to dovolimo.

Manica Novak, SKB

 

Devet različnih posameznikov, devet različnih pristopov, devet različnih vlog, ki morajo tvoriti usklajen tim. To je bilo naše izhodišče pred timsko delavnico. Sprva smo bili zelo zadržani, nekoliko še nerodni v pričakovanju, kaj nas čaka. V nadaljevanju pa so začeli prihajati do izraza naši značaji in lepo je bilo spremljat proces, kako se naše timsko delovanje iz kaosa in zmede počasi in vztrajno z veliko premišljenosti in truda spreminja v bolj harmonično in povezovalno. Povezalo nas je prizadevanje, da kljub pogosti neusklajenosti in neuspelim poskusom, ne smemo odnehati in si prizadevati, vsak zase in vsi skupaj, da dosežemo zaupanje in odgovorno prenesemo naloge drugemu. Zanimivo je bilo videti, kako so se različne vloge in naloge, ki jih imamo kot člani tima, drugim pokazale v drugačni luči. Po navadi vidimo le svoje delo in kako naporno je. Spoznati, da je sodelavec v še težjem položaju in z bolj zahtevno nalogo, ki jo mora opraviti, je bilo koristno, da smo se lahko odmaknili od svoje vloge in jo premislili z razdalje. Prav tako vloge in naloge drugih. Drugačni smo, imamo drugačne in različno zahtevne naloge, zato je nujno pripoznati to drugačnost in doprinos vsakega posameznika v timu in seveda zaupati.

Ekipa Orientacijskega programa, Slovenska filantropija

 

Ko smo vrednotili uspešen dogodek, ki je navdušil udeležence, smo ugotovili, da je vendarle nekaj manjkalo. Kot da se organizacijska ekipa ni v celoti povezala med seboj. To je bil povod za delavnico evritmije. Brez dvoma je prispevala, da se je tim ne le bolje spoznal, temveč veliko naučil o sodelovanju in je danes uglašen bolje kot pred tem. Uvidi, kako že majhna sprememba v navodilu ali procesu povzroči kaos, ki sam po sebi ni nič pretresljivega – razen če k temu prispeva dramatično komuniciranje – so bili poučni in koristni za takojšnjo uporabo pri delu vsakogar med nami.

Mag. Edita Krajnović, direktorica Mediade

 

Evritmija je slikovit in izkustven prikaz dela v timu. Na treningu sem opazila, da je vsak videl različne prednosti vaje oz. vsak imel svoj uvid, tam kjer ima fokus za razvoj. Tako trening da odgovore za boljše delovanje tima, kot tudi individualne točke razvoja vsakemu udeležencu in to v slabi uri in pol. Najbolj mi je bilo všeč, kako smo praktično izkusili, kaj pomeni prevelik fokus na nalogo in kako zelo uspešni smo lahko, če se osredotočimo na ljudi in jih vodimo. Priporočam vsem timom ne glede na to, v kateri fazi so. Zagotovo bodo ideje za izboljšanje svojega dela.

Nataša Tovornik, coach in trener, INSPIRIS d.o.o.

 

Po več kot letu dni z vseh vetrov zbrana mediacijska ekipa se na prvi pogled zdi brez večjih pričakovanj glede vsebine usposabljanja. Sodelovanje zveni dovolj znano, da se počutimo vsaj približno varno, energije po že od-delanem dnevu ni na pretek. Začetno tipanje po predstavitvah preskočimo z neposredno vajo, ki se izkaže za odlično orodje vključevanja vseh udeleženih. Sledita slabi dve uri učinkovitega preseganja cone udobja ter iskanja lastne identitete v odnosu do drugih ter sestavljanje mozaika veščin sodelovanja ob pronicljivih usmeritvah voditelja. Zares dragocena izkušnja.

Primož Šporar, Družba za mediacijo in reševanje sporov

 

Drugi o nas:

Dokumenti za zajtrk - Finance PRO

 

Organizacije, v katerih smo izvajali izobraževanja:

· Outfit7 d.o.o. (Ekipa2 d.o.o.) · SKB d.d. · BTC PROP · Hennlich d.o.o. ZD Velenje · Slovenska filantropija · Mikrografija d.o.o. · Mediade d.o.o. · Loterija Slovenije d.d. · dm drogerie markt d.o.o. · TAX Group d.o.o. · SETCCE d.o.o. · Inovatika d.o.o. · Delo Prodaja d.d. · Tobačna 3DVA d.o.o. · Steklarna Hrastnik d.d. · ZVD d.d. · INTERSPORT d.o.o. · Paloma d.d. · Senčila Bled d.o.o. ·
Mediade d.o.o. · Svea d.d. · Dom upokojencev Center · Market Klasek d.o.o. · Pluton gradnje d.o.o. · Embea d.o.o. · Fumus d.o.o. · Promands d.o.o. · Two Way d.o.o. · M Servis · Odvetniška pisarna Šafar · Komunala Radovljica  · GZDBK – Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ·
Gozdno Gospodarstvo Bled d.o.o. · GSK d.o.o. · Društvo AJDA Sostro · Društvo AJDA Vrzdenec ·

V mednarodnem okolju je evritmija za organizacije prisotna kot stalna podpora v večjih
organizacijah in korporacijah dm - Drogeriemarkt Nemčija, GLS Bank, Huober Brezel,
Erdmanhauser, BioGourmet, Triodosbank.

Dogovorimo se

Sporočilo se procesira

Pri oddaji je prišlo do napake. Poizkusite znova

Sporočilo oddano

EVPOS

Izobraževalne in svetovalne storitve

Primož Kočar s.p.

Ziherlova ulica 2 · Ljubljana

+386 31 311 225

info@evpos.si

EVPOS · Izobraževalne in svetovalne storitve · Primož Kočar s.p. | Ziherlova ul. 2 · Ljubljana | t +386 31 311 225

©2015 · zivic.si | vse pravice pridržane